Veilig werken op het spoor

Welkom bij 'Veilig werken op het spoor!'

Voor jouw werk kom je vaak op of in de buurt van het spoor. Dat is geen ongevaarlijke plek. Terwijl jij geconcentreerd bezig bent, kunnen er treinen of werkvoertuigen aankomen. Bovendien heb je minstens 1500 Volt boven je hoofd hangen. Het is belangrijk dat je de risico’s kent van werken bij het spoor én dat je weet hoe je voor je eigen veiligheid zorgt. Dit programma helpt je daarbij. Veel succes!

Robert Oosterhof
Directeur stichting railAlert

Hallo, ik
ben Tjerk!

Ik zal je begeleiden
in het programma
'Veilig werken op
het spoor'.
Zullen we
beginnen?